Herroepingsrecht

Voor zover u een consument bent (artikel 13 BWB), hebt u een herroepingsrecht. Hieronder geven wij u meer informatie m.b.t. het herroepingsrecht.

U hebt het recht de overeenkomst die u via deze website sluit binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Enirgy, Markt 13A, 5482NE Schijndel, Nederland, telefoon: 073 345 1123, e-mail: info@enirgy.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het onderstaande herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in te houden volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, moeten we u alle betalingen, die we van u verkregen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die eruit ontstaan zijn dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop we de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze herroeping gebruiken we hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend. We kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de waren teruggekregen hebben of totdat u een bewijs voorgelegd hebt, dat u de waren hebt teruggestuurd, naargelang welke variant eerder gebeurt.
U moet de waren onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst bericht, naar ons terugsturen of overhandigen. De termijn is ingehouden, als u de waren voor het aflopen van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor de retour van de waren worden door u gedragen.
U moet opdraaien voor een eventueel waardeverlies van de waren, als dit waardeverlies teruggevoerd kan worden op een omvang die niet nodig is voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkingswijze van de waren.

Herroepingsformulier

Neem contact met ons op voor een herroepingsformulier.

Meteen beginnen met besparen?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je onze drie beste bespaartips direct in je mailbox!

  •  

Liever tastbare informatie?

Download dan een van onze brochures

download
Downloads